Usługi

W zakresie naszej działalności znajduje się :

 • piasek 0,2
 • żwir drogowy
 • żwir budowlany
 • ziemia ogrodowa
 • kruszywo łamane 0-31,5
 • kruszywo hydrotechniczne 35-64
 • destrukt betonowy

Dla klientów indywidualnych zapewniamy transport samochodami ciężarowymi

o ładowności:

 • 25 t
 • 18 t
 • 14 t

W ofercie znajdą Państwo także usługi :

 • kruszenie gruzu betonowego,asfaltowego, kamieni
 • wynajem samochodów ciężarowych
 • wynajem koparek kołowych,gąsienicowych
 • wynajem równiarek,spycharek
 • wynajem koparki z młotem
 • wynajem przesiewacza
 • wyburzanie budowli
 • korytowanie gruntu
 • wywóz gruzu