Usługi

W zakresie naszej działalności znajduje się :

  • piasek 0,2
  • żwir drogowy
  • żwir budowlany
  • ziemia ogrodowa
  • kruszywo łamane 0-31,5
  • kruszywo hydrotechniczne 35-64
  • destrukt betonowy

Dla klientów indywidualnych zapewniamy transport samochodami ciężarowymi

o ładowności:

  • 25 t
  • 18 t
  • 14 t

W ofercie znajdą Państwo także usługi :

  • kruszenie gruzu betonowego,asfaltowego, kamieni
  • wynajem samochodów ciężarowych
  • wynajem koparek kołowych,gąsienicowych
  • wynajem równiarek,spycharek
  • wynajem koparki z młotem
  • wynajem przesiewacza
  • wyburzanie budowli
  • korytowanie gruntu
  • wywóz gruzu